TÁVOLVASÁS

MINDENT A FÜLNEK! Ez egy rendkívül jó, praktikus (hangoskönyv szerű) megoldás az olvasási létminimum alatt élőknek, vagyis azoknak, akiknek nincsen idejük rendszeresen olvasni, de szeretnének mégis jól tájékozottak lenni!

 

 

 

 

 

 

 

NYEREMÉNYJÁTÉK AZ EGÉSZ ORSZÁGRA ÉRVÉNYES HATÁLLYAL!

 

 

 

Kedveskedjen vásárlóinak, vendégeinek, ügyfeleinek, hirdetőinek, előfizetőinek, stb. egy olyan különleges nyereményjátékban való részvétel lehetőségével, melyet Önnek nem kell anyagilag finanszírozni, mert a nyeremény a TÁVOLVASÁS honlap ajándéka lesz, és mindenki nyer valamit, de a szerencsések egy kicsit többet nyerhetnek! Így mindenki jól jár!

 

 

 

Ha Ön bárhol, bármit értékesít, szolgáltat, ezzel csak növelheti bevételeit, forgalmát, illetve nyerési lehetőséghez juttathatja vásárlóit, ügyfeleit, vendégeit, stb. úgy, hogy Önnek nincsen kiadása ezzel kapcsolatban!

 

 

 

Költség - és kockázat mentes rendkívüli lehetőség, éljen vele!

 

 

 

ajandek.jpg

 

 

 

Miért jó ez a nyereményjáték az eladóknak, szolgáltatóknak?

 

Azért, mert bárhol, bármit értékesít, szolgáltat, a saját vásárlóinak, vendégeinek, ügyfeleinek, előfizetőinek stb. tud ajándékot juttatni anyagi ráfordítás nélkül, csupán annak árán és módján, hogy felhívja a lehetőségre a figyelmüket ott helyben, egy egyszerű, könnyű módon, (lásd alább, a részletes ismertetőben)
Ki ne szeretne olyan ajándékkal is kedveskedni a számára fontos embereknek, ami neki nem is kerül pénzébe?

 

Miért jó ez a nyereményjáték a vásárlóknak?

 

Azért, mert egy elég egyszerű módon csak jelezniük kell egy elektronikus levélben ( a vásárlás, vagy egyéb pénzköltés tényét és helyét, a kapott nyugta útján a lentebb ismertetett módon), és hogy szeretnének a sorsolásban résztvenni. Valamit mindenki nyer, aki jelentkezik ilyen módon a játékra, de a szerencsések többet is nyernek, így senki sem távozik üres kézzel! Aki a TÁVOLVASÁS honlap többi menüpontját is megnézi, az pedig további lehetőségek birtokába is juthat! A többi menüpont megtekintése is ajánlott, sokoldalú, különleges szolgáltatások és együttműködési lehetőségek megismerése céljából.

 

 

 

RÉSZLETES ISMERTETŐ:

 

A TÁVOLVASÁS honlap nyereményjátékában az eladói oldalon részt vehet bármely olyan magyarországi székhellyel, telephellyel, üzlethelyiséggel, műhellyel, irodával, webáruházzal, honlappal, stb. rendelkező kereskedő, szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy vállalkozás (kivéve azokat, melyek nem illenek ezen honlap szellemiségéhez és értékrendjéhez), amely a TÁVOLVASÁS honlap nyeremény játékát hajlandó meghirdetni saját üzletében, kirakatában, kiadványában, saját honlapján, egyéb saját tulajdonában, vagy használatában lévő felületein.

 

A nyereményjáték meghirdetése az alább látható hirdetmény valamelyik kinyomtatott, legalább A/4-es méretű plakátjának kihelyezésével, vagy a hirdetménynek a saját honlapon, kiadványban, szórólapon képként, (keretes hirdetésként) való elhelyezésével lehetséges, az eladói oldalon csatlakozó partner saját költségére (ha ilyen költség egyáltalán felmerül).
A plakáton / képen az üres helyre a legmegfelelőbb szó (pl. vásárol, fogyaszt, hirdet, pihen, üdül, költi pénzét, javíttat, utazik, tankol, nyaral, kondizik, tanul, stb.) írható, vagy már eleve így megszerkesztve kérhető.

 

 

 

nyeremenyjatek_kitoltheto.jpg

 

 

 

nyeremenyjatek_javittat.jpgnyeremenyjatek_vasarol.jpg

 

 A kinyomtatható plakát / kép az eladói oldalon való részvételi szándék elektronikus levélben történő közlésével egyidejűleg kérhető, és annak csatolt (doc, vagy JPG állományú), egyedi kóddal is ellátott változatának megküldése rövidesen megtörténik, ami a részvételi szándék elfogadását is jelenti egyben. (A jelentkező elutasításához való jog fenntartva!)
A kinyomtatott plakát feltűnő módon és helyeken történő kihelyezése, a hirdetmény képként, keretes hirdetésként, stb. való megjelenítése az eladói oldalon csatlakozott résztvevő feladata, és ennek megtörténtével válik ténylegesen is résztvevővé, és hat hónapon keresztül maradhat bent a nyereményjátékban az eladói oldalon, utána a plakátot / képet el kell távolítania.

 


Ime, egy már csatlakozott üzlet bejártata a kihelyezett plakáttal:

 

 

 

37nj_uzletfoto.jpg

 

 

 

A TÁVOLVASÁS honlap nyereményjátékában a vásárlói oldalon is részt vehet bármely, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, vagy magyarországi székhellyel, telephellyel rendelkező cég, vállalkozás, aki az eladói oldalon csatlakozott résztvevőknél valamit vásárol, illetve igénybe vesz valamely szolgáltatást (összeghatártól függetlenül), és az érte adott összegről számlát / nyugtát / jegyet, stb. kap, amivel ténylegesen részt vesz a nyereményjátékban. 

 

 

 

A nyereménysorsolásban való részvétel úgy történik, hogy a vásárláskor kapott nyugta / számla / jegy, stb. szélére olvashatóan fel kell írni a vásárló nevét, e-mail címét, és a nyugta / számla / jegy, stb. kibocsátójának egyedi kódját (ami azon a plakáton / képen, hirdetésben, szórólapon, stb. olvasható, amiről a vásárló értesült a nyereményjáték részvételi lehetőségéről). Ha nyugta szélén esetleg nincsen elég szabad hely, akkor a nyugtát egy üres papírlapra helyezve, mellette a papírlapra írhatók ezek az adatok.  

 

 

 

Ezután készíteni kell róla egy legfeljebb 200-500 KB méretű digitális fotót, és azt elektronikus levélben elküldeni a TÁVOLVASÁS honlap elektronikus levélcímére (kapcsolat menüpont). Ezzel a játékban való vásárlói részvétel teljesül, és a résztvevő egyúttal ezzel hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a TÁVOLVASÁS őt a későbbiekben is elektronikus levélben megkeresheti ajánlattal, információkkal.

 

 

 

nyugta.jpg

 

 

 

Egy adott játékos / e-mail cím csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban, többszöri részvételi szándék elutasításra kerül. A résztvevő játékos a beérkező e-mailjére válaszul ajándékba kap legalább egy, esetleg több ingyenes (egyébként értékes és hasznos információ tartalommal bíró) MP3 hanganyagot (a hangos tudástárból, lásd a HANG-OS menüpontban), így minden játékos nyer, senki sem távozik üres kézzel!

 

 

 

A nyereményjátékban az eladói oldalon,  és ennek folytán a vásárlói oldalon résztvevők száma is folyamatosan növekszik, hiszen csatlakozni folyamatosan lehet. A vásárlói oldalon csatlakozók folyamatosan gyarapodó, és a létszám elérésekor lezáruló 100 fős csoportokba lesznek besorolva. Amikor egy 100 fős csoport létrejön, közülük kisorsolásra kerül egy játékosnak 2000,- Ft nyeremény, melyről közvetlenül e-mailben kap értesítést, és ekkor a nyertes megadhatja válaszában a számlaszámot, amelyre az összeg átutalható. A nyertes neve és a nyerés alapjául szolgáló vásárlás helyének egyedi kódja a TÁVOLVASÁS honlap JÁTÉK menüpontjában is fel lesz tüntetve az egyes sorsolásokat követően, folyamatosan.

 

(Egyelőre a nyeremények értékének megfelelő összegben a juttatás helyi pénzben realizálható a JÓSÁGSZALON honlappal együttműködésben. illetve KREDIT Lásd a PARTNEREK menüpontban.)

 

Ez a sorsolási rendszer addig marad így érvényben, amíg a nyereményjátékban a vásárlói oldalon résztvevőkből hetente egynél több 100 fős csoprt nem jön létre. Ha úgy alakul menet közben, hogy már ezt a számot hetente meghaladják, akkor a nyeremény kisorsolásának rendszere úgy változik meg, hogy hetente egy sorsolás történik az összes résztvevő közül, de azok számától függetlenül.   

 

Az egyes 100 fős (később esetleg nagyobb) csoportok nyereményjátékosai közül fognak kikerülni azok is, akik remélhetőleg a TÁVOLVASÁS honlap valamely fizetős szolgáltatásának megrendelőjévé is válnak. Az egyes 100 fős (illetve nagyobb) csoportok ilyen tagjai által a sorsolás napjáig rendelt, és "anyagilag" is rendezett szolgáltatások értéke is összesítésre kerül, szintén a sorsolások alkalmával. Az így kapott rendelési összérték 10%-ának megfelelő összeg jutalékként kifizetésre kerül annak az eladói oldalon csatlakozott partnernek, akinek a kódjára legtöbben hivatkoztak a játékban résztvevő, aktuálisan sorsolásra került csoport tagjai, tehát aki által a legtöbben kerültek be a nyereményjátékba a résztvevők a vásárlói oldalon, vagyis akinek a reklámja a leghatékonyabb volt a TÁVOLVASÁS honlap javára.

 

(Egyelőre a jutalékok is helyi pénzben, pénzhelyettesítőben realizálhatók, lásd a fentebbi zöld színű megjegyzést.)

 


Ha a nyereményjátékban résztvevők számának jelentős növekedése miatt a fentebb írt módon a hetente egyszeri sorsolásra való áttérés történik, akkor értelemszerűen a 10% jutalékra való jogosultság is ennek megfelelően hetente egyszer keletkezik, ugyanakkor a nagyobb létszámmal arányosan lehetséges több megrendelés következtében jelentősebb összegűvé is válhat a jutalék.
(Érdemes tehát a plakátot / képet egy üzletben több helyen is kihelyezni, és esetleg szóban is felhívni a vásárló figyelmét a játékra a fizetéskor, nyugta / számla adáskor, esetleg saját  különféle hirdetéseikben, szórólapjaikon, honlapjaikon is!)

 

Ennek az eladói oldalon csatlakozott, jutalékra jogosult partnernek az értesítése is e-mailben történik a jutalék jogosultságról, illetve a neve és egyedi kódja itt a JÁTÉK menüpontban is közlésre kerül.

 

Erre a jutalékra egy adott partner akár többször is jogosult lehet, ha az egyedi kóddal rá hivatkoznak a legtöbben az egyes csoportokban .

 

 

 

Ezen a módon korrektül és kölcsönösen előnyös módon megvalósulhat egy olyan, egymást kölcsönösen és eredmény centrikusan segítő, támogató együttműködés, amely nyer-nyer-nyer alapon teszi lehetővé a partnerek számára, hogy kihasználják egyes kedvező adottságaikat, lehetőségeiket, valós reklámérték alapján hasznosíthassanak parlagon heverő, egyébként eddig semmi bevételt nem hozó reklámfelületeket, vagy arra alkalmas felületeket, miközben saját vásárlóikat is nyerési lehetőségekhez juttatják saját anyagi ráfordítás nélkül, sőt akár jutalékot is kaphatnak!

 

A TÁVOLVASÁS honlapnak is előnyös, hogy ilyen formán csak az eredményt is hozó reklámért kell fizetnie egy ilyen speciális, arányos, és célszerű formában.

 

 

 

Csatlakozzon Ön (cége, vállalkozása) is mielőbb, és használja ki ezt a jó lehetőséget! MINDENKI JÓL JÁR!

 

 

 

  ketautos.jpg

 

 

 

 

 

 VIDD EL NEKIK A JÓ HÍRT, HOZD IDE ŐKET!

 

 
A fentiekben részletezett nyereményjáték országos indítása érdekében, és ahhoz kapcsolódóan keresek minden településről legalább egy kapcsolat építő munkatársat, aki helyben széles ismeretségi körrel, személyes kapcsolatokkal rendelkezik olyan boltok, szolgáltatók körében, akik ebben számukra költség és kockázatmentes nyereményjátékban részt vennének, ha tudomásukra jutna a lehetőség. Feladat: a tudomásukra hozni!
Jelentkezni a feladatra a "kapcsolat" menüpontban olvasható címre írva, bemutatkozó elektronikus levél megküldésével lehetséges.

 

 

 

A jelentkezéskor bemutatkozáson túlmenően kérem válaszolja meg a következő egyszerű kérdéseket is, hogy a kellő tájékozottságát is láthassam: 

 

 

 

-Milyen vásárlási összeghez kötött a nyereményjátékban a részvétel?
-Milyen ajándékot kap minden részvevő?
-Egy játékos / e-mail cím hányszor vehet részt a nyereményjátékban?
-Hogyan történik a vasárlás helyének azonosítása?
-Hogyan alakul a sorsolás gyakorisága?

Ezekre a kérdésekre jól kell tudni válaszolni ahhoz, hogy megkaphassa tőlem a kapcsolat építő feladatának ismertetőjét!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 19
Heti: 28
Havi: 322
Össz.: 111 960

Látogatottság növelés
Oldal: JÁTÉK!!!
TÁVOLVASÁS - © 2008 - 2019 - tavolvasas.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »